KONSULTANCI
CALIVITA

KATARZYNA DUBIEL
MAREK DUBIEL

Kom: 66 303 95 14
Tel: 13 4939728

aquarion
Slajd 1

Jonizowana woda alkaliczna -
najlepszy suplement XXI wieku dla całej rodziny.

Slajd 2

Każdego dnia pij bogatą w tlen,
jonizowaną wodę alkaliczną dla zdrowia i urody.

Slajd 3

Aquarion - najlepsze i najnowocześniejsze na świecie
urządzenie do oczyszczania i jonizacji wody.

NextPrev

Woda - źródło życia

 

Woda pokrywa 71 % powierzchni Ziemi – te 1,3 miliardów m3 mas wody decyduje o ziemskim życiu. Jednak woda nie zawsze była na naszej planecie.

 

4,6 miliarda lat temu Ziemia była kulą zagęszczonych chmur pyłów i gazów, jej atmosfera była głównie złożona z wodoru, dwutlenku węgla i tlenku węgla. Ta „prehistoryczna atmosfera” została wymieciona przez wiatr słoneczny, a wówczas środowisko zestalającej się skorupy ziemskiej było tworzone przez dwutlenek węgla, azot, dwutlenek siarki i parę wodną, wytryskującą z wnętrza Ziemi w taki sposób, że w przebiegu oziębienia opadała w postaci kwaśnego deszczu, tworząc jeziora, morza i oceany.

 

Życie rozwinęło się w wodzie i nadal jest od niej zależne.

 

Woda to ważny element naszego organizmu – stanowi odpowiednie środowisko dla wielu procesów życiowych. Pełni w organizmie szereg istotnych funkcji:

 •     wspomaga absorpcję substancji pokarmowych
 •     transportuje składniki odżywcze do komórek
 •     rozpuszcza i usuwa z organizmu zbędne produkty przemiany materii
 •     nawilża wdychane powietrze
 •     odgrywa ważną rolę w regulacji temperatury ciała
 •     amortyzuje stawy
 •     tworzy elastyczny płaszcz ochronny dookoła ważnych narządów
 •     chroni organizm przed promieniowaniem kosmicznym

 

A zatem, woda jest nie tylko podstawową substancją naszego organizmu, ale odgrywa także kluczową rolę w bardzo precyzyjnie regulowanej równowadze wodno-elektrolitowej organizmu.

 

Zanieczyszczenia wody


Oprócz odpowiednich ilości wody, niezwykle ważna jest również jej jakość. Ludzie w dzisiejszych czasach stają twarzą w twarz z zanieczyszczeniami wody.

 

Obecnie tylko 0,1% ziemskich zasobów wodnych nadaje się do picia.

 

Jednak nawet ta mała ilość staje się coraz bardziej zanieczyszczona z powodu skażenia środowiska ściekami przemysłowymi, rolniczymi i komunalnymi.


Rodzaje zanieczyszczeń wody:

 • fizyczne: piasek, iły, koloidy, organiczne substancje
 • biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby, ameby
 • chemiczne:

           azotany, azotyny, amoniak,
           metale (arsen, rtęć, ołów, kadm, mangan, żelazo)
           gazy (metan, siarczek, dwutlenek węgla, gazy szlachetne)
           kwasy humusowe
           fenol
           detergenty
           środki ochrony roślin.
 

Źródło: Nutrition&Health, wrzesień 2010 – calivita.pl